Nieuws deze week
Nieuws Politiek

‘Wiens brood men eet….’ ‘De drie noordelijke provincies worden gewoon aan de Chinezen verkocht.’

dierennood

‘Iedereen met enige vorm van vermogen en huiseigenaren de komende jaren zwaar beroofd’De nacht daalt neer over werkend en ondernemend Nederland, en binnenkort zullen ook alle lantaarns een voor een worden gedoofd. 

‘De vrijheid, gelijkheid en broederschap worden door de overheidsinstituten volledig verwoest’ – ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’

‘Onze overheid is failliet,’ begint Sven Hulleman een nieuwe videoboodschap op Een Oorlog Reeds Verloren. ‘Onze lagere overheden, de gemeentes, hebben gigantische gaten in hun begroting. Dat gaan ze verhogen met WOZ-beschikkingen, dus meer belasting op uw eigen huis. Iedereen die vermogen heeft, in enige vorm, hoe dan ook, gaat in de komende jaren zwaar en hard beroofd worden. Als u een eigen huis heeft, dan wordt dat aangemerkt als vermogen. En dat vermogen kan belast worden, want ‘kijk eens wat u heeft, u kunt dat delen’. Uit het solidariteitsbeginsel moeten wij daar andere mensen mee helpen.’

‘Wie er gepakt wordt, dat bent u zelf’

‘Allemaal quatsch,’ vervolgt Hulleman. ‘Daarmee moet de overheid zichzelf in stand houden – de hongerige, failliete, stervende overheid. Het zijn de instituties die aan het vergaan zijn, die er sinds de Franse Revolutie zijn om de mensen te beschermen, om voor de mensen een samenleving te creëren waarin zij konden leven volgens liberté, égalité en fraternité.’

Maar het enige waar de hele tijd op gehamerd wordt is fraternité, broederschap. ‘U moet uw geld afstaan, want dan kunnen wij het gebruiken voor onszelf. Dit is verplichte fraternité, en dat betekent willekeur. De hongerige overheid die het geld van hard werkende burgers en ondernemers wil belasten, en zo wil beroven.’

En hoe verpakken ze deze roof van uw kleine eigen ‘vermogen’? Door te beweren dat ze ‘de rijken’ willen pakken, omdat ze volgens de overheid aan belastingontduiking of –ontwijking zouden doen. ‘Geloof me, de jacht op de kleine man zal effectief zijn, want die grote jongens vliegen van hot naar her met hun vermogens. Maar dit wordt nu al als propaganda gebracht, zodat u denkt: ‘ja, wat een schande, die moeten worden gepakt’. Maar wie er dan gepakt wordt, bent uzelf!’

(R)overheid richt hongerige pijlen nu op de huizenbezitters

Hulleman citeert dan uit een artikel op NU.nl waarin op basis van niet nader gespecificeerde ‘onderzoeken’ van het ministerie van Financiën wordt beweerd dat het totale vermogen van de ‘allerrijksten’ in Nederland plotsklaps dubbel zo hoog blijkt te zijn, nl. € 400 miljard, en geen € 200 miljard. Dit onderzoek wordt als basis genomen voor een ‘beter en toekomstbestendig’ nieuw belastingstelsel,  waarbij gemakshalve maar even wordt ‘vergeten’ dat de Belastingdienst er met 600 computersystemen een grote puinhoop van heeft gemaakt.

Het meeste van dat plotseling gevonden dubbele vermogen zou in handen zijn van de top 1%, maar ‘zelfs als dat waar is, dan gaat het de Belastingdienst never nooit lukken om die vermogens te vinden.’ Zo werden een aantal van die eerdere onderzoeken naar de vermogens van de top, ineens door de Belastingdienst gestopt. Bovendien zijn dit soort onderzoeken altijd afkomstig van bureaus die voor hun eigen inkomen afhankelijk zijn van diezelfde overheid. ‘Wiens brood men eet….’

Dan komt in het NU.nl artikel de aap uit de mouw: ‘Niet alleen van de rijksten, maar ook dat van huizenbezitters.’ Hulleman: ‘Daar staat de werkelijke reden: u, de kleine man, met uw huis waar u zo keihard voor geknokt heeft. Als ondernemer, wordt gepakt!’

De zogenaamde ‘relatief lage belasting op vermogen’ zou een van de ‘knelpunten in het huidige stelsel’ zijn, naast de steeds hogere lastendruk op arbeid. Nu arbeid kapot is belast, en de kaasschaaf niets meer heeft overgelaten, gaat de overheid op zoek naar iets anders: vermogen. Dan wordt net gedaan of ze alleen de allerrijksten gaan pakken – ‘ze hebben eigenlijk twee keer zoveel, dat is oneerlijk!’-, maar ondertussen wordt vooral de gewone man en MKB ondernemer erdoor geraakt. ‘Dus als je iets opbouwt, ben je het meteen kwijt.’

(Van onze contacten weten wij dat veel MKB ondernemers zich door alle wurgende corona maatregelen genoodzaakt zien om in de komende maanden een groot deel of zelfs AL hun personeel te ontslaan. Ook wordt het maken van winst dermate zwaar belast, dat ondernemers er alles aan doen om géén winst meer te maken. Het behoeft geen uitleg dat dit pervers, puur communistisch overheidsbeleid is, en de bijl is aan de wortel van iedere gezonde economie en samenleving. X.)

‘Onzin’ dat we het nog zo goed hebben;  ‘Boeren, jullie gaan ALLES verliezen’

Veel mensen zeggen dan dat we ‘het toch nog goed hebben in Nederland.. Onzin! Overal accijnzen en belastingen, iedereen werkt zich helemaal de rambam om de failliete instituties overeind te houden. Stop daarmee! Honderden miljoenen naar Europa…En dan de regelingen die ambtenaren naar zich toe trekken om hun zakken te vullen.’ Bij de belastingdienst werden eerst allemaal mensen ontslagen. Zij kregen een ontslagpremie van € 70.000,- mee, maar moesten vervolgens weer worden aangenomen om de boel weer op orde te krijgen. ‘Volstrekt wanbeleid van de instituties, en u mag het betalen.’

Ook wordt vaak beweerd dat de boeren van oudsher ‘rijk’ zijn, terwijl de realiteit is dat het voor hen bijna onmogelijk is om veel geld te hebben en te verdienen. ‘En ik kan jullie boeren één ding vertellen: jullie gaan ALLES verliezen, je geld, je vermogen, je land, je bedrijf, ALLES. Weer demonstreren? Vergeet het maar. Een juridische procedure starten tegen de regels van mevrouw (Carola) Schouten (minister van Landbouw)? Deze regering wordt door de EU aangestuurd, en door de Rabobank bent u al uitverkocht aan China.’ Zoals de twee, en binnenkort drie melkpoederfabrieken in Heerenveen, die in Chinese handen zijn gekomen… ‘De drie noordelijke provincies worden gewoon aan de Chinezen verkocht.’

‘Zij pakken uw vermogen en kracht af, en daarna is het bittere armoede en de dood’

NU.nl beweert ook dat de Nederlanders ‘openstaan voor belastingen op vliegen en vlees eten’. Het ministerie van Financiën heeft 169 ‘bouwstenen voor nieuw beleid’ naar de Tweede Kamer gestuurd. ‘Ja, en die begrijpen dat,’ vervolgt Hulleman cynisch. ‘Doe bij die bouwstenen verplichte vaccinaties, 5G en complete ‘crowd control’, en we zijn er! De jacht op vermogen, gecombineerd met de jacht op de ziel en de jacht op de vrijheid. Uiteindelijk zijn het de instituties die de vrijheid, broederschap en gelijkheid volledig verwoesten.’

Deel, like of volg of maak uw eigen magazine klik hier


FlipboardFlipboard


Deel dit artikel zodat we gratis kunnen blijven werken voor u!

multicopy_apeldoorn
goudraath_juwelen_sieraden
aardbeientuin oene

Mensen moeten hierbij begrijpen dat vermogen en kapitaal twee verschillende dingen zijn. De failliete systemen willen niet het kapitaal, maar het vermogen vernietigen. ‘ De jacht op vermogen is onderbewust bij onze leiders, die het waarschijnlijk zelf niet eens zien –of wel, en dan zijn ze behalve onkundig ook nog eens kwaadaardig- de jacht op UW vermogen om iets voor elkaar te krijgen, zoals uw vrijheid, de zorg voor uw gezin, voor uw naaste, voor uw eigen veiligheid. Zij willen UW vermogen kapot maken, zodat u afhankelijk wordt. Uw vermogen, uw kracht, uw mankracht, uw denkkracht, ALLE kracht moet kapot, want zij vrezen die kracht, omdat ze zelf zwakkelingen zijn… En die lui hemelt u op.’

‘Ik zeg degenen die dit uitvoeren het volgende: als u het vermogen uitholt, dan doet u dat maar één keer. Want daarna wordt de wereld een dorre, dorre akker… Het is zoals bij Animal Farm, zoals we gezien hebben bij communistische regimes, in Zimbabwe: als je de kracht eruit haalt, als je de boeren hun productiemiddelen afpakt, belast, kapot maakt, uitholt, etc.. doe je dat één keer, en daarna is het bittere armoede en de dood.’

‘Als u de kracht eruit haalt, dan maakt u de toekomst kapot. En wij, die deze zwakkelingen de kracht eruit laten halen, verdienen misschien dat lot. Pas toch op, mensen!’


 

Xander

(1) Een Oorlog Reeds Verloren / YouTube
Zie ook eenoorlogreedsverloren.nl/steunhetverzet/
(2) Afbeelding: Tim C. Gundert , Pixabay (rechtenvrij)

Related posts

‘Geslepener’ kan het bijna niet – Iedereen is straks verdacht…. Elke generatie krijgt een oorlog

dezeweek2020

Marxistische werelddictatuur. Brit Gordon Brown roept op tot wereldregering

dezeweek2020

Covid-19 lockdowns veroorzaken wanhoop en depressie niet alleen in de VS

dezeweek2020

Rutte en Ouderenmishandeling: “Stop met ‘Alleen je eigen belang politiek’

dezeweek2020

Dr. Fauci waarom verzwegen dat bijna niemand had hoeven te sterven aan het coronavirus

dezeweek2020

Ethiopië: Internet plat na protesten met vele doden

dezeweek2020
Powered by Live Score & Live Score App