Nieuws Politiek

Brandbrief Buurtbewoners wonend rondom verbouwing Paleis het Loo vanwege rigoreus verjongingsplan

dierennood

Buurtbewoners Paleis het Loo compleet verrast omdat zonder overleg alle oude eiken en laanbeuken gekapt gaan worden.

Directie Paleis het Loo: “Vanwege coronavirus was voorlichting hierover niet mogelijk”

Brief bewoners:

Geachte Buurtbewoners en Belanghebbenden,

Paleis het LooOp dit moment vindt er een ingrijpende verbouwing en renovatie plaats van het Museum Paleis Het Loo. Zo worden wij nu verrast door herbeplantingsplannen van de eeuwen oude eiken aan de Koningslaan en de monumentale en beeldbepalende laanbeuken.

Werden wij als “buurtgenoten” door de directie van Paleis het Loo meegenomen met enkele voorlichtingsmomenten bij de verbouwingsplannen van het paleis , nu worden wij zonder enige vooraankondiging geconfronteerd met het ingrijpende vernieuwingsplan van de eiken en laanbeuken op het voorterrein.

bomenkap_Paleis_het_Loo

Deze oude bomen vormen een vorstelijk monumentale entree van het Museum Paleis Het Loo. In enkele maanden zal dit beeld voor de komende decennia verdwijnen door de uitvoering van het verjongingsplan zoals aangegeven staat op het door ons ontvangen informatiebulletin: Bomen Paleis Het Loo.

Wij als aanwonenden vinden de wijze waarop wij nu op de hoogte gebracht zijn door de directie, voor deze ingrijpende veranderingen op de voorterreinen bij het museum, ongehoord en verre van chique. Zeker bij zulke grote veranderingen van het natuur- en cultuurlandschap bij het Paleis, waarbij beeldbepalende elementen als oude bomen met inmiddels een grote natuur- en cultuurhistorische waarde worden gekapt. Het argument corona-crisis, voor het ons niet te informeren als “buren”, is een te goedkope reden om zonder enige inspraak een rigoureus verjongingsplan door te zetten. Nu is dit plan snel geregeld, tot en met de kapvergunning voor de oude eiken.

De directie passeert met dit gekozen traject een procedure om belanghebbenden, dit zijn wij de aanwonenden en buurtgenoten niet hierover in te lichten. Hierin is men in gebreke gebleven. Dat er de laatste jaren frequent onderhoud aan alle bomen plaatst vindt, is ons niet ontgaan en valt toe te juichen, maar dat er nu in het voorgestelde plan zelfs jonge aanplant zal worden gekapt, lijkt ons geheel overbodig. Bovendien lijkt ons het merendeel van de beuken nog vitaal. Het zit dik in het blad en draagt elk jaar nog ruimschoots vruchten.

Wij hebben daarom grote twijfel bij de voorgenomen rigoureuze kap, waarbij alle bomen worden gerooid. Er moeten betere alternatieven voor een gefaseerde herbeplanting zijn, waarbij het beeldbepalend aanzicht met oude bomen gespaard blijft met behoud van dezelfde natuurbeleving.

Deel, like of volg of maak uw eigen magazine klik hier


FlipboardFlipboardFlipboard


Deel dit artikel zodat we gratis kunnen blijven werken voor u!

Hierbij vragen wij u om ons te ondersteunen en als afvaardiging van de buurtbewoners in overleg te gaan met de directie van Museum Paleis Het Loo om tot een voor ons allen beter aanvaardbaar alternatief verjongingsplan te komen van de laanbeplanting en voor eventueel verder te nemen acties en juridische stappen.

Paleis het Loo

Related posts

de EU staat in de greppel – Globalistische constructie van de EU brokkelt af. 

dezeweek2020

‘Hysterisch verval naar een politiestaat’

dezeweek2020

Kan een oud vaccin het nieuwe coronavirus stoppen?

dezeweek2020

100 Gevallen van ontstekingsziekte bij kinderen in New York – Het is gewoon eng’, zei burgemeester Bill de Blasio

dezeweek2020

Koop Lokaal bij uw lokale ondernemer – Multicopy The Communication Company

dezeweek2020

Met griepvaccinatie 36% hogere kans op corona – Advies CNN zeer ‘kwalijk’

dezeweek2020
Powered by Live Score & Live Score App